Privatumo politika

1.   Pirkėjas pildydamas valgau.lt parduotuvėje pateiktą prekių užsakymo anketą privalo pateikti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, lietuvišką telefono numerį ir kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas pateikia juridinio asmens pavadinimą, registracijos kodą, PVM mokėtojo kodą (jei tokį turi) ir įmonės registracijos adresą.

2.   Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymo anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis.

3.   Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.   Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik užsakytų prekių pristatymui ir grąžinimo atveju. Jokiais marketingo ar kitokiais tikslais Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenų nenaudos.

5.   Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant valgau.lt parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti. Tokiais atvejais Pardavėjas negali atsakyti ir neatsakys kaip Pirkėjo asmeniniai duomenys buvo naudojami tų trečiųjų šalių.

6.   Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

7. Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

8.  Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami iki tol, kol įsigytos prekės pasieks Pirkėją ir toliau saugomi tik buhalteriniuose dokumentuose tiek, kiek tokių dokumentų saugojimas pagrįstas LR įstatymais. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

9. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui elektroniniu paštu [email protected] susipažinti su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmais paaiškėjus faktams jog,  duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

10. Naršant valgau.lt parduotuvėje tam tikrus lankytojo duomenis: IP adresą, įrenginio iš kurio naršoma vietovę, įrenginio tipą ir kt. fiksuos google analytics įdiegta sistema ir svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) naršymo patogumo užtikrinimo tikslu. Šiuos nustatymus galima redaguoti naršyklės nustatymuose.

Krepšelis